Partnerem strony jest:

Oponeo.pl

Jak przechowywać opony i felgi?


Jak przechowywać opony i felgi?

Sezonowa wymiana opon staje się regułą również w Polsce. Po zmianie ogumienia pozostajemy z kompletem dobrych opon, na których spokojnie przejeździmy kolejny sezon. Musimy je jednak składować przez kilka miesięcy. Jak przechowywać opony i felgi w taki sposób, by w następnym sezonie nadawały się do użytku?

Przechowywanie opon samochodowych

Większość profesjonalnych serwisów ogumienia oferuje usługę sezonowego przechowywania opon, za co musimy zapłacić od 40 do 100zł w zależności od punktu. Jednak dysponując odpowiednim pomieszczeniem oraz przestrzegając kilku niżej wymienionych zasad, możemy sami zapewnić oponom odpowiednie warunki składowania.

Przechowywanie opon w niewłaściwych warunkach powoduje zmiany właściwości fizycznych takich jak : odkształcenie ściany bocznej , stopki, czoła bieżnika itp. Wpływa to na skrócenie okresu użytkowania opon, a nawet może doprowadzić do ich zniszczenia w stopniu uniemożliwiającym dalszą eksploatację. Idealne warunki przechowywania opisuje norma ISO 2230, natomiast w domowych warunkach wystarczy zastosować się do poniższych wskazówek.

 • Przechowywanie opon na otwartym powietrzu, nawet pod zadaszeniem, nie jest zalecane,
 • pomieszczenie do przechowywania opon powinno być chłodne, suche i ciemne oraz od czasu do czasu wentylowane,
 • temperatura przechowywania nie powinna przekraczać temperatury pokojowej. W ogrzewanych pomieszczeniach opony powinny być oddalone od źródła ciepła,
 • pony powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego i ozonu, ponieważ ozon jest czynnikiem szczególnie niszczącym mieszankę gumową. Pomieszczenia do przechowywania opon nie mogą zawierać żadnego urządzenia generującego ozon np. transformatory itp.,
 • rozpuszczalniki, paliwo, smary, środki chemiczne itp. nie powinny być przechowywane w tym samym pomieszczeniu, ani pozostawać w bezpośrednim kontakcie z oponami,
 • opony zamontowane na obręczach powinny być przechowywane pod nominalnym ciśnieniem zalecanym przez producenta opon lub pojazdu. Prawidłowo przechowywane i eksploatowane opony zachowują swoje rzeczywiste właściwości niezmienione przez wiele lat.

Przechowywanie kół

Coraz częściej użytkujemy felgi aluminiowe wraz z oponami letnimi, które pozostawiamy na felgach podczas, gdy zimą zakładamy ogumienie zamontowane na obręczach stalowych. Jak przechowywać koła samochodowe?

Reguły przechowywania opon na obręczach:

 • Nie należy składować kół w pozycji pionowej!
 • Obręcze powinny wisieć na hakach lub mogą być składowane poziomo (jedno na drugim), powinny być jednak przestawiane co cztery tygodnie, aby zapobiec odkształceniu opony leżącej na spodzie.

Przechowywanie opon bez felg

Zupełnie odwrotne zasady obowiązują w przypadku przechowywania opon bez obręczy:

 • Nie należy składować opon poziomo!
 • Nie wolno wieszać opon na hakach!
 • Opony powinny być składowane w pozycji pionowej – należy przestawiać je co cztery tygodnie wykonując obrót o znaczny kąt.

Przechowywanie opon bez obręczy.

Istnieją również różne rodzaje stojaków i haków, które mogą pomóc w przechowywaniu opon. Są to:

 • Stojak na opony bez felg, który stosuje się wyłącznie dla samych opon,
 • Stojak na koła samochodowe, który stosuje się wyłącznie dla całych kół (felga i opona),
 • Haki do wieszania kół samochodowych, który montuje się na ścianie dla całych kół,
 • Regał na opony, którego wyróżniamy dwa rodzaje – dla samych opon oraz całych kół.

Fot. depositphotos.com